Skip to main content
Đèn giỏ pha lê được tạo thành từ nhiều viên pha lê hình bát giác và giọt nước kết hợp với nhau để tạo ra một hiệu ứng tuyệt đẹp và hiện đại.
Rất đẹp cho phòng ngủ, hành lang và lối vào.
Chất liệu: chrome, crystal
+ 6 light pendant: Cao 560 x đường kính 480mm.
+ 12 light pendant: Cao 720 x đường kính 600mm.
+ 6 light pendant: Cao 480 x đường kính 520mm.
+ 10 light pendant: Cao 480 x đường kính 620mm.
+ 13 light pendant: Cao 600 x đường kính 620mm.
+ 26 light pendant: Cao 690 x đường kính 760mm.
+ 31 light pendant: Cao 720 x đường kính 880mm.
+ 42 light pendant: Cao 850 x đường kính 1000mm.
+ 79 light pendant: Cao 1800 x đường kính 1300mm.
+ 12 light pendant: Cao 500 x đường kính 480mm.
+ 16 light pendant: Cao 630 x đường kính 610mm.
+ 38 light pendant: Cao 1080 x đường kính 1020mm.
+ 54 light pendant: Cao 1420 x đường kính 1220mm.
+ 60 light pendant: Cao 1800 x đường kính 1300mm.
+ 3 light pendant: Cao 430 x đường kính 320mm.
+ 12 light pendant: Cao 710 x đường kính 480mm.
+ 20 light pendant: Cao 980 x đường kính 610mm.
+ 40 light pendant: Cao 1380 x đường kính 840mm.

 

+ 42 light pendant: Cao 850 x đường kính 1000mm.
+ 79 light pendant: Cao 1800 x đường kính 1300mm.

+ 26 light pendant: Cao 690 x đường kính 760mm.
+ 31 light pendant: Cao 720 x đường kính 880mm.

+ 6 light pendant: Cao 560 x đường kính 480mm.
+ 12 light pendant: Cao 720 x đường kính 600mm.

Leave a Reply

error: